Taisyklės
Versija spausdinimui

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos

Kas pateikiama šiame portale:

 

informacija susijusi su draudikų teikiamomis transporto priemonių, turto, gyvybės draudimo, kelionių ir kitomis draudimo paslaugomis. Kitų draudimo rūšių pasiūlymus gali gauti susisiekę su http://www.socgarantijos.lt/lt/kontaktai.html.

 

Suteikiama galimybė palyginti teikiamus draudimo bendrovių produktus pagal jų sąlygas ir kainas. Papildoma konsultacija dėl kitų lyginamųjų parametrų gali būti suteikta UADBB "Socialinės garantijos" būstinėje ir filialuose, kurie pateikiami http://www.socgarantijos.lt/lt/kontaktai.html.

 

UADBB "Socialinės garantijos" konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu, kurios buveinė yra Ukmergės g. 220, Vilnius. Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre. Interneto puslapis, kuriame galima patikrinti bendrovės įregistravimo faktą - http://www.registrucentras.lt/

Draudimo brokerių įmonių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko tinklapyje - http://www.lb.lt.

 

Šiuo metu teikiame pasiūlymus iš šių draudimo kompanijų:

 

  • "BTA Insurance Company SE filialas Lietuvoje", Verkių g. 29, 18 korp., LT-09108, Vilnius (www.bta.lt)
  • "Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group" filialas, Lvovo g. 25, Vilnius (www.compensa.lt)
  • "ERGO Insurance SE Lietuvos filialas", Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (www.ergo.lt)
  • "AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas", T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12, LT-03111, Vilnius (www.gjensidige.lt)
  • UAB "DK „PZU Lietuva“, Konstitucijos pr. 7, Vilnius (www.pzu.lt)
  • "Seesam Insurance AS Lietuvos filialas", Ulonų g. 2, Vilnius (www.seesam.lt)
  • AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600, Vilnius (www.ld.lt)

 

Šiame portale suteikiama galimybė gauti pasiūlymą iš kelių draudikų, lankytojo (draudėjo) pageidavimu gali būti pateikti išsami ir detali pasiūlymų ir draudimo sąlygų analizė UADBB "Socialinės garantijos" būstinėje ir filialuose, kurie pateikiami http://www.socgarantijos.lt/lt/kontaktai.html.

 

UADBB "Socialinės garantijos" neturi akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau nei 10 procentų balsavimo teisės ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo draudimo įmonėse, kitų ES valstybių narių draudimo įmonių ar užsienio valstybės draudimo įmonės veikloje.

 

Duomenų saugumas:

 

Pateikdamas duomenis www.draudimupalyginimas.lt lankytojas (draudėjas) sutinka, kad vykdant lankytojo (draudėjo) pavedimą pateikti paskaičiavimus ir pasiūlymus aktualiais draudimo klausimais ir/arba patvirtindamas ketinimą sudaryti draudimo sutartį lankytojo (draudėjo) duomenys gali būtų perduoti draudikams ir/arba VĮ "Regitra".

UADBB "Socialinės garantijos" įsipareigoja neatskleisti lankytojo (draudėjo) duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus anksčiau nurodytus susijusius su lankytojo (draudėjo) pareikštu pavedimu, ir imtis visų įmanomų ir protingų priemonių lankytojo (draudėjo) duomenų apsaugai laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų. Lankytojas (draudėjas) supranta, kad dėl informacijos perdavimo specifikos Internetu, visiško duomenų saugumo UADBB Socialinės garantijos negali garantuoti.

Portalo www.draudimupalyginimas.lt klientai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl www.draudimupalyginimas.lt ši informacija neprieinama ir nekaupiama.

 

Atsakomybės ribos ir įgaliojimų suteikimas:

 

Remiantis LR Civilinio kodekso 6.990 straipsniu draudėjas atsako už užklausime pateiktų duomenų teisingumą, todėl portalo lankytojas (draudėjas) turi užtikrinti, kad pateikiama reikalinga informacija yra tiksli ir teisinga. Portalo lankytojas suvokia, kad bet kokios informacijos netikslus arba neteisingas pateikimas turi esminės įtakos draudimo įmokos apskaičiavimo neatitikimams, atsisakymui sudaryti draudimo sutartį, draudimo išmokos nemokėjimui arba mažinimui, regresui žalos atveju. Bet kokio papildomos išlaidos susijusios su draudimo sutarties pertvarkymu/anuliavimu tenka neteisingą informaciją pateikusiajam (draudėjui). Lankytojas (draudėjas) atsako ir tuo atveju jei sudaroma draudimo sutartis nepilnamečių ar neveiksnių asmenų pavedimu, už kuriuos portalo lankytojas (draudėjas) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymu.

 

Portale pateikiami draudimo pasiūlymai ir palyginimai remiantis draudikų produktų taisyklėmis ir sąlygomis. UADBB "Socialinės garantijos" nėra atsakingos už šios informacijos teisingumą ir jos netikrina. UADBB "Socialinės garantijos" nėra atsakinga jei draudikas netinkamai vykdo ar negali vykdyti draudimo sutarties sąlygų ar įsipareigojimų draudimo sutartims sudarytoms šiame portale.

 

Patvirtindamas susitikimą sudaryti draudimo sutartį ir ją apmokėdamas lankytojas (draudėjas) tuo pačiu sutinka ir patvirtina suteikiantis neatšaukiamą įgaliojimą UADBB "Socialinės garantijos" atstovauti lankytoją (draudėją) sudarant sutartį su draudiku (draudikui sutikus), pervesti įmoką draudimo bendrovei už draudėją, gauti iš draudiko polisą ir jį persiųsti lankytojo (draudėjo) nurodytu el.pašto adresu ar kitu sutartu būdu. Tuo pačiu lankytojas (draudėjas) suteikia UADBB "Socialinės garantijos" dirbančiam brokeriui (turinčiam brokerio pažymėjimą ir galinčiam vykdyti nepriklausomo tarpininko funkcijas, kaip tai numatoma brokerio veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais) neatšaukiamą ir aiškų įgaliojimą pasirašyti draudimo sutartyse lankytojo (draudėjo) vardu.

Jeigu draudikas nustatyta tvarka yra suteikęs UADBB Socialinės garantijų brokeriui nepriklausomo tarpininko funkcijų vykdymui įgaliojimą atstovauti draudiką, lankytojas (draudėjas) neprieštarauja, kad šiuo atveju, tas pats brokeris pasirašytų draudimo sutartyje ir lankytojo (draudėjo) ir draudiko vardu.

 

Nuolaidų taikymas:

 

Portalo lankytojui (draudėjui) draudimo pasiūlyme pateikta kaina ir kaina nurodyta draudimo sutartyje - gali skirtis. UADBB Socialinės garantijos savo nuožiūra taiko nuolaidas draudimo įmokoms lankytojo (draudėjo) sutartims sudarytoms www.draudimupalyginimas.lt portale ir skirtumą tarp kainų sumoka už lankytoją (draudėją) iš savo sąskaitos draudikui.

Portalo lankytojas (draudėjas) patvirtindamas sutikimą sudaryti draudimo sutartį su sutarta kaina, kurioje nurodoma ir UADBB Socialinės garantijų nuolaida ir ją apmokėdamas į UADBB Socialinės garantijų sąskaitą SUTINKA, kad nutraukdamas šiame www.draudimupalyginimas.lt portale sudarytą draudimo sutartį ir draudikui grąžinus dalį ar visą nutraukiamos draudimo sutarties sumą (tame tarpe ir UADBB Socialinės garantijų suteiktą nuolaidą) privalo per 5 darbo dienas nuo grąžinamos draudimo įmokos ar jos dalies iš draudimo bendrovės pervesti į UADBB Socialinių garantijų sąskaitą pateikiamą www.draudimupalyginimas.lt portale suteiktą nuolaidą arba jos dalį, kuri yra apskaičiuojama proporcingai draudimo sutarčiai pritaikytos nuolaidos ir visos draudimo sutartyje nurodytos įmokos santykiui. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti draudimo sutarties numerį ir pavedimo paskirtį – suteiktos nuolaidos grąžinimas.

Nutraukiant sutartį draudikas gali taikyti administracinius mokesčių atskaitymus, kurių dydžiai nurodomi draudimo sutarties taisyklėse. UADBB Socialinės garantijos atskaitymų dydžiams ir sprendimui kuriais atvejais jei gali būti taikomi – neturi.

 

Apmokėjimas:

 

Už laiku ir tinkamą įmokos apmokėjimą už draudimo sutartį atsakingas lankytojas (draudėjas). Lankytojas (draudėjas) gali pasirinkti jam tinkamą mokėjimo būdą, į nurodytą UADBB Socialinės garantijos sąskaitą, kuri pateikiama www.draudimupalyginimas.lt puslapyje.

Draudimo sutartis sudaroma tik gavus patvirtinimą, kad draudimo įmoka yra laiku ir tinkamai sumokėta į UADBB Socialinių garantijų sąskaitą. Tuo atveju jei draudimo sutarties nepavyksta sudaryti, draudimo įmoka gali būti grąžinama ją apmokėjusiajam į nurodytą banko sąskaitą išskaičius banko aptarnavimo išlaidas, arba atskirai sutarus su lankytoju (draudėju), gali būti užskaitoma kitai to paties lankytojo (draudėjo) sudarytos draudimo sutarties įmokos padengimui.

 

Pasiūlymo galiojimo terminas ir draudimo įsigaliojimo sąlygos:

 

Pateiktas pasiūlymas galioja 48 val. po pateikimo. Praėjus nurodytam terminui UADBB Socialinės garantijos negali garantuoti, kad bus pateiktas analogiškas pasiūlymas ir nėra atsakinga už patirtus papildomus finansinius nuostolius lankytojui (draudėjui) pakartotinai kreipusis dėl pasiūlymo praėjus nurodytam terminui.

Draudimo sutartis laikoma galiojanti tik tada, kai ji atsiunčiama lankytojo (draudėjo) nurodytu el. pašto adresu. Draudimo sutarties sudarymo patvirtinimas ir apmokėjimas – nėra draudimo sutarties įsigaliojimo sąlyga. Dėl lankytojo (draudėjo) el.pašto dėžutės funkcijų sutrikimo ir to pasekoje patirtų nuostolių UADBB Socialinės garantijos neatsako.

 

Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga:

 

Visos autorių teisės į šį portalą priklauso UADBB Socialinės garantijos ir yra saugomos įstatymo. Be UADBB Socialinės garantijos sutikimo draudžiama šiame portale esančią informaciją ar bet kokią jos dalį kopijuoti, platinti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, be išankstinio suderinimo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos įstatymų numatytose ribose.

 

 

Pretenzijos ir ginčai:

 

Jei portalo lankytojas (draudėjas) mano, kad UADBB "Socialinės garantijos" pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi teisę pateikti pretenziją įmonės vadovui Raimundui Vaickui , raimundas@socgarantijos.lt . UADBB "Socialinės garantijos" privalo išnagrinėti portalo lankytojo (draudėjo) kreipimąsi ir raštu pateikti pagrįstą atsakymą dėl portalo lankytojo (draudėjo) reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Tuo atveju jei ginčas neišsprendžiamas lankytojas (draudėjas) gali kreiptis dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką www.lb.lt nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UADBB "Socialinės garantijos" turi teisę papildyti, taisyti ir keisti taisykles tiesiogiai ir papildomai neinformuojant lankytojų (draudėjų).

 

Informacija atnaujinta: 2013.07.02 09:41