Turto draudimo rizikų aprašymas
Versija spausdinimui
Draudikas Draudimo rizika
Standartinė Pilnas komplektas
Rizikų sąrašas:
- Ugnis;
- Vanduo;
- Vagystė įsibraunant/plėšimas;
- Gamtinės jėgos;
- Vandalizmas;
Rizikų sąrašas:
- Ugnis;
- Vanduo;
- Vagystė įsibraunant/plėšimas;
- Gamtinės jėgos;
- Įtampos svyravimas;
- Vandalizmas;
- Stiklo dūžis;
- Medžio užvirtimas;
- Kiti draudiminiai įvykiai.
Draudžiame nuo:
- Audros;
- Ugnies;
- Užliejimo;
- Tyčinio nuosavybės sugadinimo ar sunaikinimo;
- Įtampos svyravymų (elektros fenomenas);
- Stiklo dūžio;
- Vagystės ar apiplėšimo;
- Krušos;
- Potvynio;
- Smūgio ar atsitrenkimo;
- Sniego slėgio;
- Laukinių gyvūnų.
Visų rizikų draudimas.
Nedraudžiami tik tie įvykiai, nuo kurių nedraudžiama visose draudimo rūšyse (pvz.: karo padėtis, force majore ir pan.). Šį draudimo paketą siūlome klientams, norintiems ypatingo saugumo.
Draudžiamieji įvykiai:
- ugnies poveikis;
- gamtinių jėgų poveikis;
- vandens poveikis;
- vagystė;
- trečiųjų asmenų veika;
- Taip pat apdraudžiamos faktiškai patirtos apdrausto turto būtinosios gelbėjimo išlaidos ir draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymo, bei apdrausto turto išsaugojimo po įvykio išlaidos. Draudiko atsakomybės limitas: iki 3% nuo sugadinto/sunaikinto nekilnojamojo turto draudimo sumos.
Draudžiamieji įvykiai:
- ugnies poveikis;
- gamtinių jėgų poveikis;
- vandens poveikis;
- vagystė;
- trečiųjų asmenų veika;
- stiklo dužimas ar skilimas;
- savaiminis medžio užvirtimas;
- transporto priemonių atsitrenkimas;
- elektros įtampos svyravimai;
- vidaus gedimai;
Taip pat apdraudžiamos šios išlaidos:
- Faktiškai patirtos apdrausto turto būtinosios gelbėjimo išlaidos ir draudžiamojo įvykio vietos sutvarkymo, bei apdrausto turto išsaugojimo po įvykio išlaidos. Draudiko atsakomybės limitas: iki 7% nuo sugadinto/sunaikinto nekilnojamojo turto draudimo sumos.
- Faktiškai patirtos išlaidos, skirtos išlikusio turto perkėlimo į saugią vietą ir laikino saugojimo iki bus atstatyta draudimo vieta. Draudiko atsakomybės limitas: iki 3 000 LTL.
- Laikino apgyvendinimo patalpų nuomos faktiškai patirtos išlaidos iki bus atstatyta draudimo vieta. Draudiko atsakomybės limitas: iki 4 500 LTL.
- Papildomos išlaidos dėl padidėjusio mokesčio už vandenį, išsiliejusį šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos metu. Draudiko atsakomybės limitas: iki 500 LTL.
Informacija atnaujinta: 2013.08.02 13:36